استودیوم و پونکتوم در عکاسی فتومونتاژ

10 / 10
از 1 کاربر

استودیوم و پونکتوم در عکاسی فتومونتاژ نظر عکاسان حرفه ای را به خود جلب نموده است ، عکاسی رئال مرکز تخصصی عکاسی صنعتی سعی در آموزش تکنیک های جدید عکاسی تبلیغاتی داشته که امروزه رواج یافته و علاقه مندان بیشماری در پی یاد گیری روش های عکاسی صنعتی هستند ، با نگاهی به تاریخ عکاسی و تغییرات بسیاری در این مسیر پی می بریم که با وجود سبک ها و جنبش های گسترده آشکار است ، وجود سبک های مختلفی که از افکار و نگرش های مختلف عکاسان در مناطق جغرافیایی و فرهنگ های گوناگون حکایت دارد ، در اوایل ، بسیاری از این تغییرات برای همگان جذاب نبوده و با مخالفت هایی از سوی جامعه همراه بوده ، عکاسان در طول این مسیر می کوشیدند تا با آثارشان این جنبش ها را اثبات کنند و اکنون این مسیر به درجه ای رسیده که جوامع مختلف بشری پذیرفته اند که پیشرفت های علمی و تغییرات فرهنگی به طور قطع موثر خواهد بود .

عکاسان چگونه به وسیله آثارشان با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کرده اند ؟

عکاسی به عنوان یک زبان بین الملی ، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که بدون وجود متن ها و عناوین ، می تواند سخن نهفته در خود را منتقل سازد که این امر در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی تاثیر بسزایی داشته و موجب رواج این صنعت گردیده است ، این نکته را می توان با ارزش ترین وظیفه یک عکاس قلمداد کرد که عکاس در خلق آثارش و در طول تاریخ فیلسوفان و نظریه پردازان ، گام به گام با عکاسان همراه بوده او با نظریات ، سخنان و تحلیل های خود ، آثار را قابل فهم تر و گسترده تر می سازد ، این امر درون مایه عکاسی به شمار می آید ، بدان معنا که عکس ها تنها یک عکس نیستند ، بلکه دنیایی از معانی هستند که با درک بار معنایی نشانه شناسی مستحکم تر می شود .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :