درباره ی عکاسی تبلیغاتی

10 / 10
از 1 کاربر

درباره ی عکاسی تبلیغاتی بیشتر بدانیم هنر ، عکاس تبلیغاتی در عکاسی بسیار ستودنی است زیرا نشانگر قدرت بالا در ذهن ، دانش عکاسی ، ذوق و سلیقه ی عکاس و ساعت های بیشماری برای ثبت عکس تبلیغاتی می باشد ، عکاسی تبلیغاتی یکی از زیبا ترین عکس ها به شمار می رود که ذهن مخاطب را آنچنان ترغیب می نماید که عکس را پیگیری می نماید .

ھنگامی که شما به یک آگھی تبلیغاتی نگاه می کنید ، اولین چیزی که نظر شما را جلب میکند چیست ، نوشته ی در آگھی ، احتمالا نه اگر شما مانند بیشترمردم ھستید ، در نگاه اول شما متوجه تصاویر می شوید ، اغلب تصاویر در یک آگھی ھستند که چشم را به سمت خود ھدایت میکنند و تعیین می کنند که بیننده به مطالعه ادامه تبلیغات پردازد یا نه  استفاده از گرافیک ، مانند عکاسی ، در تبلیغات می تواند اغلب تا حد زیادی شانس دیده شدن از سمت مصرف کنندگان را افزایش دھد .

عکاسی تبلیغاتی شامل عکس گرفتن از محصولات یا خدمات است ، این عکس ھا نه تنھا باید کیفیت بسیار بالا و جذابیت داشته باشند ، بلکه باید جالب و چشم نواز به نظر بیایند ، عکسھا نه تنھا باید باعث جلب توجه مصرف کنندگان به یک آگھی شوند ، بلکه باید آنھا را به خرید محصول و یا خدمات ترغیب کنند ، چند راه برای عکاسی تبلیغاتی از محصولات وخدمات وجود دارد.محصولات می تواند دریک پس زمینه خالی و یا برای افزایش علاقه بصری و تحریک حس کنجکاوی مصرف کنندگان ، ھمچنین در موقعیت ھا و مکانھای غیر معمولی عکاسی شوند ، عکاسی از خدمات کمی سخت تر اما قابل اجرا ست .

به عنوان مثال ، آگھی تبلیغاتی برای خدمات ممکن است شامل یک عکس از زندگی بدون وجود خدمات مورد نظرباشد ، عکسھای تبلیغاتی اغلب در تبلیغات چاپی مانند روزنامه و مجله تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرند ، این عکس ھا ھمچنین ممکن است به صورت آنلاین و روی بیلبورد ، تلفن ھمراه و حتی تبلیغات تلویزیونی برجسته شوند ، کار یک عکاس تبلیغات چیست ؟ به منظور رسیدن به یک ایده خوب برای عکاسی از محصول یا خدمات ، در ابتدا عکاس باید به خوبی درک کند چه نوع عکسی موردنیاز است ، به منظور انجام این کار ، عکاس معمولا قبل از عکاسی مشتریان خود را ملاقات می کند ، در طول ۱ این جلسه ، مشتری باید سبک عکس درخواستی و شعار تبلیغاتی مورد نظر خود را مشخص کند ، پس از گرفتن یک ایده خوب از مشتری ، عکاس خود را برای شروع عکاسی آماده و محل عکاسی را تعیین می کند ، بسته به سبک تبلیغ و نوع محصول ، بعضی داخل استودیو و بعضی در فضاھای خارج از استودیو عکاسی می شوند ، مدل نیز ممکن است در عکس ھای تبلیغاتی استفاده شود ، به عنوان مثال ، برای تاثیر بیشتر محصول را در دست بگیرد یا از آن استفاده کند ، ھنگامی که ھمه چیز تنظیم و آماده عکاسی می شود ، عکاس به طور معمول چندین عکس میگیرد ، در واقع غیر معمول نیست برای یک عکس خاص صدھا یا حتی ھزاران عکس گرفته شود که معمولا تنھا تعداد کمی از این عکس ھا مورد استفاده قرار می گیرند و خیلی از آنھا دارای نقص میشوند ، کار پس از تولید و رتوش عکس نیز اغلب در شرح شغل یک عکاس تبلیغاتی گنجانده شده می شود. به عنوان مثال ، برخی ازعکس ھا ممکن است نیاز به ایربراش ، برش و یا ویرایش داشته باشند وحتی برای تاثیر بیشتر از نرم افزار ویرایش عکس ویژه ای استفاده شود ، به عنوان مثال ، تبلیغات برای یک نوشیدنی با طعم سیب را در نظر میگیریم ، عکاس تبلیغاتی می تواند به جای استفاده از یک بطری خالی ، تصویری دیجیتالی جالب از ھسته ی سیب در مرکز محل قرار گرفتن بطری ایجاد کنید ، نه تنھا این تصویر از نظربصری جذاب است بلکه طعم سیب تازه را نیز به تصویر می کشد آموزش ھای مورد نیاز حرفه ی عکاسی تبلیغاتی چیست ؟ صنعت تبلیغات بسیار رقابتی ست و کسانی که علاقه مند فعالیت به عنوان یک عکاس تبلیغات حرفه ای موفق ھستند ، معمولا نیاز به نوعی آموزش رسمی دارند ، مدرک عکاسی از یک آکادمی عکاسی معتبر ، به عنوان مثال ، یک راه بسیار عالی برای شروع عکاسی حرفه ای تبلیغات است .

بدست آوردن این مدرک باعث تقویت مھارت ھای عکاسی و کسب ۲ تجربه با ارزش می شود ، بسیاری از موسسات آموزشی دوره ھای آموزشی و مدرک ھایی برای کسانی که علاقه مند به حرفه ی عکاسی تبلیغات ھستند ، ارائه می دھند. این مراکز اجازه می دھند ھنر جویان به کسب مھارتھای بیشتر مورد نیاز مشاغل تبلیغات متمرکز شوند . 

مترجم : زهرا پوراسدی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :