عکاسی مینیمال

10 / 10
از 1 کاربر

عکاسی مینیمال سبک متفاوتی از سبک های عکاسی است ، این سبک به سادگی و رساندن مفهوم با کمترین المان معروف است که دارای تکنیک های خاصی در عکاسی می باشد .

زیبایی شناسی مینیمالیستی 

عکاسی مینمال یک جنبش خویشتن داری و اعتدال فرهنگی در برابر هیجانات هنر مدرنیستی بود . یک عکس العمل کلاسیک در برابر شور و حرارت رمانتیک و خودشیفتگی های نقاشان آبستره اکسپرسیونیست که پیوسته در مسیر ایده آلیسم تخیلی به پیش می رفتند . تفکر مینیمالیستی از لحظه زایش در ابتدای دهه 1960 تا گسترده بسیاری وسیع اش که بعدها طراحی صنعتی ، معماری ، مد را نیز در برگرفت ،همواره یک دنیای عاری از پراکندگی ، بدون مرکزیته و یک تجربه آکندخ از وحدت و یک پارچگ بود . دنیایی که ابتدا بر محور چند هنرمند خاص شکل گرفت ، دنیایی که دنیایی که ابتدا بر محور چند هنرمند خاص شک گرفت ، ولی به تدریج نفوذ آن در همه جا فراگیر شد ، عکس های مینمال خصوصایتی دارند که با آنها آشنا می شویم ، بی آلایش : در نگاه اول به عکس مینیمال با عکس های ساده ای روبروی می شویم که مفهوم عمیقی را در عین سادگی دیداری به مخاطب القا می کند .

قابل توجه یکی از خصوصیات های بارز این سبک قابل توجه بودن آن است ، عکس های مینیمال عموم برای مخاطبین جذاب بوده ، سوژه خاص ، در عکاسی منیمال به سوژه و محل عکاسی توجه زیادی می شود این سبک عکاسی کاملا با تفکر و حوصله انجام می شود ، اهمیت عکس مینمال در نشریات ، عکس های منیمال در نشریات طرفدار زیادی به خود جلب کرده ، زیرا جای خالی برای نوشتن متن بسیار دارد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :