نقد عکاسی غذا و بستنی

10 / 10
از 1 کاربر
نقد عکاسی غذا و بستنی در عکاسی رئال به منظور راهنمایی و معرفی متدد های جدید عکاسی ارائه می گردد تا علاقه مندان این حرفه در زمینه ی عکاسی صنعتی از غذا و یا با استفاده از طراحی و چیدمان در عکاسی تبلیغاتی بتوانند ایده ال ذهنشان را به تصویر بکشند ، عکاسی رئال افتخار دارد تا جدید ترین متتد و دانش آموخته ی خود را در اختیار عکاسی حرفه ای بگذارد .
ھمانطور که میبینید ، عکس نھایی و ھمچنین یک عکس مشابه با مشخص کردن چند حروف برای نشان دادن قسمتھای مورد نظر برایتان به نمایش گذاشتم ، نقاطی که در عکس دوست دارم و برایم متفاوت ھستند ، شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا حین عکاسی چیزھایی که دوست نداشتم را تغییر نداده ام ؟ بعضی وقتھا وقتی گرما لحظه ای وجود دارد ( و یا  سرمای استودیو ) شما به دلیل اینکه مشتری برای گرفتن عکسھای بعدی بحث میکند یا اینکه خودتان خسته شده اید یا بستنی به سرعت در حال آب شدن است  ،  تصمیمات بدی میگیرید .
چالش عکاسی از بستنی
بیشتر عکاسان  غذا معتقدند که عکاسی از بستنی واقعی شاید سخت ترین چیز برای عکاسی باشد و من ھم با این نظر موافقم ، بنابراین میتوانید تصور کنید عکاسی از سه کانتینر از بستنی ھای واقعی متفاوت و ھمگی در عکسی مشابه چقدر سخت میتواند باشد ، این عکس شاید راحت ترین عکسی که تا به حال گرفته ام نباشد اما از نتیجه اش خوشحالم ...
تجھیزات برای عکاسی غذا
برای گرفتن این عکس به ھمراه دیگر بستنی ھایی که در این پروژه عکاسی کرده ام ، برای پایین آوردن دمای محیط تا حد امکان و جلوگیری از آب شدن بستنی ، اتاق تھویه ھوا به ابعاد ۱٦x۱٦ اینچ داخل استودیو ساختم که کار خیلی سخت و وقتگیری بود ، از بعضی عکاس ھا شنیده ام که برای این نوع عکاسی کامیون فریزری ( که برای حمل بستنی استفاده میشود ) کرایه می کنند و خارج از استودیو عکاسی را انجام میدھند . شاید من ھم یک روز سراغ این کار بروم اما در حال حاضر به این روش عکاسی میکنم .
نقاطی که در این عکس بستنی دوست دارم و دوست ندارم

A . دستمال – شاید در این عکس میتوانستم دستمال را جای بھتری قرار دھم مثلا کمی به سمت چپ و اینکه نقطه ی سفیدی در این قسمت آزار دھنده به نظر میرسد ، در حالیکه این عکس ھای کی ( Key high ) است و در این نوع عکس ممکن است کمتر چشم بیننده اذیت شود  ، نکته ای که راجع به دستمال به نظرم خوب میاید تا خوردگی قسمت چپ ناحیه A است ، فکر میکنم این تاخوردگی تا حدی به طبیعی بودن عکس کمک کرده و فضا ساختگی به نظر نمی آید .

B & D . ھردو در نقطه مماس قرار گرفته اند ، گوشه ی ھلو و انتھای ساقه ی گیلاس روی لبه ی ظرف قرار گرفته اند ، من واقعا دوست داشتم این ایراد را برطرف کنم اما وقتی المانھای زیادی در عکس وجود دارد و شما مجبورید قبل از آب شدن بستنی عکس نھایی را بگیرید ، کنترل کردن ھمه چیز کار ساده ای نیست و بعضی وقتھا بعضی از المانھا بین عکسای مختلف جابه جا میشوند .
C . بافت بستنی – من به شخصه بافت بسنتنی را دوست دارم اما دیگران مخالفت میکنند  ، بافت باعث میشود بستنی کمی یخ زده و سرد به نظرم بیاید اما دیگران کمی گویند که رنگ واقعی محصول را نشان نمیدھد ، اما من مشکلی با این مورد ندارم ...
 
E & I . مماس - ببینید چطور بیسکویت با لبه ی ظرف بستنی توت فرنگی موازی شده اند ؟ به نظر من خیلی نزدیک بھم قرار گرفته اند و کمی باعث میشود چشم اذیت شود که من قادر به اصلاحش بوده ام ، مورد مشابھی در ناحیه ، اتفاق افتاده اما به خاطر اینکه فضای بیشتری بین دو المان وجود دارد از نظر من مشکلی پیش نیامده ، این دو مورد مشابه ھستند اما یکی از آنھا خیلی نزدیک ولی دیگری با فاصله قرار گرفته است ، عکاسی از غذا بسیار سلیقه ای است .
 
F . نورپردازی – من واقعا نورپردازی این عکس را دوست دارم ، فکر می کنم این نورپردازی بافتی عالی به بستنی داده است .
 
G . قاشق – نورپردازی برای بعضی اجسام کوچک خیلی سخت میشود ، من به اندازه ای با میز فاصله داشتم که سرم خیلی نزدیک بود و وقتی عکس ھا را برای مشتری فرستادم به من گوشزد کرد که تصویر صورتم روی قاشق منعکس شده است ، قسمت سیاھی روی قاشق را میبینید ؟ این انعکاس تصویر سقف روی قاشق است که خواستم زودتر به ان اشاره کنم  ، باید سقف را نورپردازی میکردم و یا یک رفلکتور در قسمت سیاھی قرار میدادم تا کمی روشن کند ، چیزی که عکس را کاملا واقعی نشان میداد این بود که از یک ژل آبی رنگ استفاده میکردم تا مشابه آسمان شود و من این فرصت را از دست دادم  ، نتیجه ی نقد عکاسی غذا بسیار خوب است که عکس ھای خودتان را نقد کنید ، بعضی وقتھا ناراحت کننده است اما جنبه ی آموزشی دارد ، به خاطر داشته باشید زندگی در جریان است و اشتباه کردن بھترین راه یاد گرفتن است ، اگر میخواھید فردا عکاس غذای بھتری شوید باید تمرین کنید و از اشتباھات امروز خود درس بگیرید .
مترجم : زهرا پور اسدی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :