نمونه قرارداد استودیو عکاسی رئال

6 / 10
از 1 کاربر

 نمونه قرارداد عکاسی 

کانون تبلیغات رئال

 قرارداد خدمات تبلیغاتی

مشخصات  طرف اول :                             موسسه :                     به نمایندگی  : 

به نشانی :

شماره تماس:   

مشخصات  طرف دوم :  کانون آگهی و تبلیغات رئال  

موضوع  قرارداد :

 

نحوه پرداخت : بصورت نقدی

مبالغ :                         ریال   به صورت پیش پرداخت  نقدی  و مابغی  پس از تحویل کار دریافت می گردد.

مشخصات حساب :

شماره کارت: 9145-2649-9971-6037 بنام سارا خاکزاد  بانک ملی

هزینه عکاسی:

مبلغ هر فریم :                      ریال  تعداد فریم:              جمع کل هزینه :                   ریال          

سایر توضیحات :

ماده 1) مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ شروع عکاسی  و در یافت اطلاعات  طرف اول قرارداد  به مدت      روزکاری است ، تحویل فایل نهایی پس از تایید کار فرما به مدت    روز کاری است .شروع زمان کاری درج شده در قرارداد  منوط به دریافت پیش پرداخت از سوی کارفرما می باشد  .

ماده 2) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول :  دریافت  پیش پرداخت

مرحله دوم: در یافت اطلاعات اولیه و نظرات و نوع عکاسی و ادیت از سوی کارفرما

مرحله سوم : دریافت نظر و پیشنهاد کارفرما در مورد طرح اولیه  
مرحله چهارم : ارائه قرار داد از سوی استودیو
مرحله پنجم: تحویل فایل نهایی به کارفرما 
مرحله ششم : دریافت مبلغ تسویه 
ماده 6) تعهدات مجری
استودیو متعهد میگردد  در صورت دریافت تمامی اطلاعات در زمان مشخص شده  موضوع قرار داد  به کارفرما تحویل دهد و کلیه اطلاعات  دریافتی از  کارفرما به صورت محرمانه حفظ شود و استودیو موظف به حفظ اطلاعات می باشد .. 

ماده 7) تعهدات کارفرما 
کارفرما متعهد میگردد تمامی اطلاعات را در زمان مشخص شده در اختیار استودیو قرار دهد . در صورت تحویل ندادن اطلاعات  و یا اطلاعات غلط تا زمان عکاسی به استودیو ، استودیو هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص در یافت به موقع اطلاعات ندارد . کارفرما متعهد می گردد در صورت تشخیص عکاس استودیو مبنی بر نامناسب بودن شرایط عکاسی در محل با عکاس  جهت ایجاد شرایط مناسب برای نورپردازی و عکاسی همکاری کند .

کارفرما متعهد می گردد پس از عقد قرار داد به هر دلیلی در هر مرحله ای از کار به فسخ قرارداد  نماید ، موظف به پرداخت کل هزینه قرارداد می باشد .

پراداخت تمامی کسورات قانونی برعهده کارفرما بوده و استودیو مبلغ خالص قرار داد را دریافت می کند ، کارفرما موظف به تحویل اسناد پرداختی به استودیو می باشد ، تمامی هزینه های عکاسی در محل اعم از هزینه ایاب و ذهاب و از این قبیل هزینه با کارفرما می باشد.

کارفرما می بایست در حفظ و نگهداری لوازم عکاسی  و تجهیزات نورپردازی کوشا باشد و درصورت هر گونه خسارت وارده متحمل  به پرداخت خسارت به استودیو می باشد .

امضاء و مهر طرف اول امضاء و مهر طرف دوم

 

                                       

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :